grbb6.png

Ko smo mi?

  - Šta je Kongresni Edukativni Centar (KEC) ? 
Tim mladih, obrazovanih ljudi koji utiču na pozitivne promene u kompanijama, ali i u društvu. 

 -  Šta radimo? 
Organizujemo in-house treninge u kompanijama, forume, seminare i radionice, gde angažujemo stručnjake iz različitih oblasti, u skladu sa potrebama kompanije. 

Powered by WebExpress