Besplatno_predavanje.jpg

Krivično pravo - besplatan prvi čas na Pripremama za pravosudni

Besplatan prvi dan predavanja iz KRIVIČNOG PRAVA na PRIPREMAMA ZA PRAVOSUDNI ISPIT. 
Spremate Pravosudni ispit i želite da slušate prvi dan predavanja iz Krivičnog prava? 

Kec grupa poklanja besplatno predavanje iz Krivičnog prava svima koji spremaju ili planiraju da spremaju pravosudni ispit. 

Predavanje će se održati 28.09.2020 od 17:00h online preko platforme ''Zoom''.  

Prijavite se na predavanje:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXuXVuxpihoe9T-8QHjvjf0grSfkP2-jxmUGt-wY4D4L-srg/viewform  
Nakon popunjene prijave poslaćemo vam potvrdni mail i link za praćenje predavanja. 


Predavanje se održava u okviru Priprema za polaganje pravosudnog ispita, koje Kec grupa organizuje od 28.09. a koje traju tri meseca. Više o pripremama za pravosudni možete saznati na našoj sitranici Pripreme za pravosudni: 


Biografija predavača:
 Ivana Josifovič, sudija Višeg suda u Novom Sadu 
Pravni fakultet u Novom Sadu je završila 2004 godine sa prosekom 8,73 zatim 2004. postaje volonter u Okružnom sudu u Novom Sadu, a od 01.03.2005 zasnovala je i radni odnos.
Pravosudni ispit je položila 2006 godine. 
Od 2007. do 2010. u krivičnom odeljenju Okružnog suda u Novom Sadu vrši funkciju sudijskog saradnika. Na toj poziciji je ocenjena sa: ''naročito se ističe''.

Zvanje višeg sudijskog saradnika stiče 22.10.2008. godine. 
Od 01.01.2010. stupa na funkciju sudijskog savetnika u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Njen rad na ovoj funkciji ocenjen je sa: naročito se ističe. 

Od strane VSS 20.02.2015. predložena je za sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu, a na tu funkciju stupa 24.06.2015. godine. Njen rad za svaku godinu je ocenjen sa: ''izuzetno naročito uspešno obavlja sudijsku funkciju''. Odlukom VSS 24.06.2018. izabrana je na stalnu sudijsku funkciju. Na toj funkciji je i danas. 

Za četiri godine sudijskog staža u Osnovnom sudu u Novom Sadu rešila je ukupno 1309 predmeta, od toga ''P'' 1238 predmeta, ''PRR'' 15, ''PL'' 39 i ''POM'' 15. O kvalitetu rada svedoči činjenica da je za ceo period sudijskog staža ukinuto svega 3,21% donetih odluka. 

 Odlukom VSS od 08.10.2019. stupa na funkciju sudije Višeg suda u Novom Sadu u kojem sudi krivicu u prvom stepenu. 
Tokom svoje karijere učestvovala je na mnogim seminarima i predavanjima u svojstvu predavača. Od marta ove godine postaje i mentor na Pravosudnoj akademiji. 

Aktivna je u strukovnim udruženjima. Trenutno vrši funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije. 

Ivanino iskustvo i znanje iz oblasti Krivičnog i Građanskog prava preporučilo nam je da je angažujemo da bude predavač na našim pripremama. 

Powered by WebExpress