grbb6.png

Ko smo mi?


 Šta je Kongresni Edukativni Centar (KEC) ?
Tim mladih, obrazovanih ljudi koji utiču na pozitivne promene u kompanijama, ali i u društvu. 


- Šta radimo?
Organizujemo in-house treninge u kompanijama, forume, seminare i radionice, gde angažujemo stručnjake iz različitih oblasti, u skladu sa potrebama kompanije ili fizičkih lica. 

Powered by WebExpress