Online kurs knjigovodstva

Ver_6.jpg

Želite da POSTANETE KNJIGOVOĐA? 
PREDUZETNIK ste i želite da imate uvid u svoje poslovanje?
Želite dodatni izvod prihoda?  
Želite da proširite svoja znanja o knjigovodstvu i finansijama? 

Ako ste potvrdno odgovorili na jedan ili više odgovora ovaj kurs je pravo mesto za vas. 
KEC grupa u saradnji sa knjigovodstvenom agencijom agencijom MNP Advisory organizuje kurs knjigovodstva za sve one koji žele da postanu knjigovođe ili se već bave preduzetništvom pa žele da prošire svoja znanja u oblasti knjigovodstva i finansija. 

Šta dobijate? 
 - 40 časova teorijske i praktične obuke. 
- besplatno korišćenje softvera za knjiženje. 
 - praćenje nastave sa odloženim gledanjem. 
 - konsultacije sa predavačem 
- priručnik, prezentacije i zadatke za vežbanje 
- mogućnost saradnje 
- polaganje ispita 
- sertifikat 

Spremili smo za vas jedan potpuno drugačiji kurs od svih na koje ste do sada naišli. Po čemu se razlikujemo? Na našem kursu imate mogućnost besplatnog korišćenja softvera za knjiženje tokom trajanja kursa u kojem ćete vežbati uz podršku predavača. Nakon održanog predavanja možete pratiti predavanja sa odloženim gledanjem. Mnogi od naših polaznika su zaposleni i ne mogu da usklade termin predavanja sa svojim slobodnim vremenom. Odlučili smo se da vam olakšamo tako što ćete imati mogućnost da svako predavanje gledate neograničeni broj puta nakon održanog predavanja. Na taj način ćete imati priliku i da proverite vaše znanje i vežbate pre polaganja završnog testa. Tokom predavanja, kao i nakon njega imate mogućnost da se konsultujete sa predavačem u vezi svega što vas zanima o knjigovodstvu i softveru koji se koristi za knjiženje. 

Termin i mesto održavanja: 
 Kurs počinje 01.07.2020.a održava se online preko programa ''Zoom''. Nedeljno će se održavati do četiri školska časa. 

Cena: 30.000 din. 
Za prvih deset prijavljenih nudimo 20% popusta = 24.000 din. 
 Postoji mogućnost plaćanja na tri jednake rate.

Iskoristite ovu sjajnu priliku da postanete knjigovođa ili kontrolni mehanizam finansija u vašoj kompaniji. 

Prijavite se odmah: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuhgC7Pnmr1slNZasNF6fiHk-Ie-ShmIyraHA-fZpaV7Q3ug/viewform 

Program: 

Uvod u računovodstvo i knjigovodstvo: 
Osnove 
Dvojno računovodstvo 
Aktiva i pasiva 
Bilansi
Kontni plan 

Privredni subjekti u Republici Srbiji: 
Vrste 
Osnivanje 
APR i Poreska uprava 

Poreze i poreski sistem: 
Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit preduzeća 
Porez na prihode od samostalnih delatnosti 
Porezi i doprinosi obaveznog socijalnog osiguranja iz radnog odnosa: 
Porez na zaradeDoprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) 
Doprinos za zdravstveno osiguranje (RFZO) 
Doprinos za nezaposlenost (NSZ) 

Knjiženje poslovnih promena: 
Računovodstvena dokumentacija 
Pojam faktura 
Osnovna sredstva i amortizacija 
Uvoz i izvoz 
Bruto bilans 
Finansijski izveštaji 
Bilans stanja 
Bilans uspeha 
Poreski bilans 

Porez na dodatu vrednost: 
Osnove i stope poreza 
Obračun PDV, 
PDV prijava i POPDV 
Knjiga izlaznih faktura (KIF) 
Knjiga ulaznih faktura (KUF) 

Robno - materijalno knjigovodstvo: 
Veleprodaja 
Maloprodaja 
Ugostiteljske delatnosti

Zarade:Osnove 
Obračun ličnih primanja 

Konkursi, subvencije: 
 NSZ 
Fond za razvoj 

Predavač: Miloš Praštalo, ovlašćeni računovođa i vlasnik firme MNP ADVISORY koja se bavi poreskim savetovanjem, računovodstvom i kontrolom. Član je Saveza računovođa i revizora Srbije, britanskog saveza računovođa ACCA i drugih asocijacija. Miloš ima deset godina iskustva u struci, radio je u domaćim i internacionalnim kompanijama u sektorima računovodstva i kontrola.

Powered by WebExpress