Forensic-Images.png

Online seminar: Medicinsko veštačenje u sudskom postupku

Kec grupa vas poziva na Online seminar ''Medicinsko veštačenje u sudskom postupku'' na kojem će predavati Prof. dr Slobodan Savić, naš poznati veštak sudske medicine i profesor na Pravnom i Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Program: 
1. DNK analiza 
2. Seksualni delikti
3. Ubistvo (primeri iz prakse o raznim vrstama ubistva iz našeg KZ)
4. Nasilje u porodici
5. Čedomorstvo
6. Krivična dela u saobraćajnim nezgodama

Zbog čega je sudska medicina toliko značajna?

''Najznačajnija je za uspešno i efikasno sprovođenje sudskih postupaka. Šta je najinteresantnije za sud i tužilaštvo? Po mom mišljenju to je rešavanje nejasnih smrtnih slučajeva, naročito onda kada postoje okolnosti koje pobuđuju sumnju na neko krivično delo, naročito na ubistvo. U takvim slučajevima se od specijalista sudske medicine zahteva da utvrde poreklo smrti, odnosno da li je ona prirodna (uzrokovana nekim oboljenjem) ili nasilna (uzrokovana povredama), zatim uzrok smrti, kao i vreme njenog nastupanja. Ukoliko je smrt nasilna, od nas se dalje traži da procenimo da li je u pitanju ubistvo, samoubistvo ili zades. S tim u vezi moram da naglasim da je kod utrđivanja porekla nasilne smrti obdukcioni nalaz samo jedno od dokaznih sredstava, a potpuno sagledavanje slučaja moguće je samo na osnovu sveobuhvatne analize i svih ostalih dokaza prikupljenih uviđajem na licu mesta, drugim veštačenjima, izjavama svedoka...'' - Prof. dr Slobodan Savić 

 Kome je namenjen online seminar? 
Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i medicinarima, studentima Pravnog i Medicinskog fakulteta, kriminolozima, sudskim veštacima, advokatima, sudijama, kao i svima koji žele da uče od našeg najvećem stručnjaka u toj oblasti. 

Vreme održavanja:
Seminar će trajati dva dana, sa ukupno 8 školskih časova u terminima:
Petak, 17.07.2020 od 17:00 do 21:00h
Subota, 18.07.2020. od 12:00 do 16:00h 
Seminar će se održati online preko platforme ''ZOOM'' 

Biografiju predavača, Prof. dr Slobodana Savića možete pročitati na sajtu Pravnog fakulteta u Beogradu: http://info.ius.bg.ac.rs/biografije.aspx?profesorid=139

Cena? 
3000 din. za studente i nezaposlene.
4000 din. za sva ostala lica.
Odobravamo popust od 1000 din na ove cene za sve učesnike prethodnog seminara ''Sudska medicina u Krivičnom pravu''. 

Sertifikati: 
Svi učesnici dobijaju sertifikat koji šaljemo na kućnu adresu. 

Broj mesta je ograničen. 
Prijavite se na vreme: 
https://docs.google.com/forms/d/1wyypn9ObzN81PLwtIbb9ttzTzQtLYi4C3UViSyoeEEw/edit 

Nakon popunjene prijave poslaćemo vam fakturu za plaćanje učešća na online seminaru i link za učešće. Prijave primamo do 15.07.2020. ili dok ima slobodnih mesta. 

Powered by WebExpress