сајт.png

Pripreme za polaganje pravosudnog ispita 

Kongresni edukativni centar će od 21.04.2020. organizovati online pripreme za polaganje pravosudnog ispita koje će trajati tri meseca. 

Šta sve dobijate na pripremama za polaganje pravosudnog ispita? 

 1. Znanje i veštine 

 - stručna predavanja i vežbe 
Predavanja će za svaki predmet trajati tri do pet dana sa po četiri do pet školskih časova, u zavisnosti od obima materije koja se predaje, a počinjaće posle 17:00h (više u agendi). 

 - pisanje pravnih akata 
 Po završetku predavanja organizovaćemo radionice o pisanju pravnih akata za krivične i parnične predmete.Među pravnim aktima koji se polažu na pismenom delu pravosudnog ispita najčešće se nalaze presude te smo se odlučili da im posvetimo i najviše pažnje.  

2. Ključne informacije 

 - uslovi za prijavu polaganja ispita. Šta je sve potrebno da biste prijavili pravosudni ispit? 

- pronalaženje adekvatne literature 
Literatura za polaganje pravosudnog ispita se razlikuje u Novom Sadu i Beogradu, ali pored toga i određene komisije, odnosno određeni ispitivači zahtevaju drugačiju ili dodatnu literaturu za polaganje određenog ispita. Mi ćemo Vam pružiti podršku u vidu saveta u vezi sa literaturom koja Vam je potrebna za polaganje pravosudnog ispita kod određene komisije ili određenog ispitivača. 

- šta poneti na ispit? 
Šta je dozvoljeno da se ponese na polaganje pismenog i usmenog dela pravosudnog ispita, a šta nije dozvoljeno? 

- kriterijumi ispitivača 
Na osnovu iskustva članova našeg pravnog tima i naših polaznika prenećemo Vam utiske u vezi kriterijuma ispitivača na polaganju pravosudnog ispita. 

- statistički podaci 
Kolika je prolaznost u određenoj komisiji ili kod određenog ispitivača i šta treba učiniti da biste vi bili deo ljudi u okviru statistike položenih pravosudnih ispita. 

- pozitivno-pravni propisi 
Koji zakoni su Vam važni za spremanje pravosudnog ispita i na koje zakone da posebno obratite pažnju? 

 3. Konsalting 

 - podrška predavača u toku i po završetku obuke 
 Tokom predavanja predavači će odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi materije koju predaju. Po završetku priprema imate mogućnost da se obratite predavačima u vezi dodatnih pitanja.
 
 - saveti i iskustva kolega sa polaganja pravosudnog ispita. Subjektivna mišljenja ljudi koji su polagali pravosudni ispit jesu mač sa dve oštrice, ali ukoliko dobijete prave informacije u vezi njihovih iskustva kod određenih komisija i ispitivača, to Vam može uštedeti mnogo vremena i doprineti da na brži i kvalitetniji način spremite pravosudni ispit. 

 - fakultativni razgovor sa članovima tima ličnog razvoja 
Naš tim ličnog razvoja Vam stoji na raspolaganju u vezi svih psihološko-motivacionih poteškoća koje možete imati tokom spremanja pravosudnog ispita i neposredno pred polaganje. Često nas muče pitanja ''da li sam to dobro naučio/la'', ''šta ako padnem'' ili konstatujemo da ''nećemo položiti''. Naš tim ličnog razvoja će vam pomoći da se motivišete za učenje, steknete samopouzdanje i na ispit izađete puni vere da ćete položiti. 

 4. Članstvo u Pravnom timu 
 Pravni tim KEC-a se bavi organizovanjem edukacija za pravnike. Do sada smo organizovali radionice i predavanja za pravnike, a u budućnosti planiramo da organizujemo i obuku za medijatore.Članstvom u našem Pravnom timu pored priprema za polaganje pravosudnog ispita dobijate i besplatno učešće na radionicama i predavanjima koje organizuje naš Pravni tim tokom 2020. godine. Članstvo će Vam takođe služiti za umrežavanje i povezivanje sa kolegama. 

Zbog vanrednog stanja snizili smo cenu članarine, sa 48.000 din na 36.000 din. 
 Postoji mogućnost plaćanja članarine na više mesečnih rata (4 x 9.000 din = 36.000din)

 Iskoristite ovu ponudu i prijavite se što pre. 


5. Predavači na pripremama: 

Prof. dr Predrag Jovanović 
Prof. dr Zoran Arsić, 
Prof. dr Maja Stanivuković 
Prof. dr Mirko Kulić
Ivana Josifović, sudija Višeg suda u Novom Sadu 
Boško Vojkić, pravnik
Docent dr Stanislav Janković
Broj mesta je ograničen. Prijavite se na vreme:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3WunRHZ20Z0sKxcLzHRQLF-0bzznHsxN_FSIWlKEOl1lKEA/viewform?fbclid=IwAR0PUn0M53pWKRftYyhSqTMxdqP-H7A3wIx6g_3cIkBaNvLANyIuvKFR5nc

Powered by WebExpress