припреме.jpg

Pripreme za polaganje pravosudnog ispita 

Kongresni edukativni centar će od 03.04.2020. organizovati pripreme za polaganje pravosudnog ispita u Novom Sadu koje će trajati tri meseca. Pored fizičkog prisustva nudimo vam i mogućnost online praćenja priprema. Ukoliko se odlučite za online pripreme imaćete mogućnost da pratite predavanja i radionice od kuće postavljate pitanja predavačima u vezi sa materijom koja se predaje.

Šta sve dobijate na pripremama za polaganje pravosudnog ispita? 

 1. Znanje i veštine 

 - stručna predavanja i vežbe 
Predavanja će za svaki predmet trajati tri do pet dana sa po četiri do pet školskih časova, u zavisnosti od obimapredmeta koji se predaje, a počinjaće posle 17:00h (više u agendi). 

 - pisanje pravnih akata 
 Po završetku predavanja organizovaćemo radionice o pisanju pravnih akata za krivične i parnične predmete.Među pravnim aktima koji se polažu na pismenom delu pravosudnog ispita najčešće se nalaze presude te smose odlučili da im posvetimo i najviše pažnje.  

2. Ključne informacije 

 - uslovi za prijavu polaganja ispitaŠta je sve potrebno da biste prijavili pravosudni ispit? 
- pronalaženje adekvatne literature 
Literatura za polaganje pravosudnog ispita se razlikuje u Novom Sadu i Beogradu, ali pored toga i određenekomisije, odnosno određeni ispitivači zahtevaju drugačiju ili dodatnu literaturu za polaganje određenog ispita.Mi ćemo Vam pružiti podršku u vidu saveta u vezi sa literaturom koja Vam je potrebna za polaganjepravosudnog ispita kod određene komisije ili određenog ispitivača. 
- šta poneti na ispit? 
Šta je dozvoljeno da se ponese na polaganje pismenog i usmenog dela pravosudnog ispita, a šta nijedozvoljeno? 
- kriterijumi ispitivača 
Na osnovu iskustva članova našeg pravnog tima i naših polaznika prenećemo Vam utiske u vezi kriterijumaispitivača na polaganju pravosudnog ispita. 
- statistički podaci 
Kolika je prolaznost u određenoj komisiji ili kod određenog ispitivača i šta treba učiniti da biste vi bili deoljudi u okviru statistike položenih pravosudnih ispita. 
- pozitivno-pravni propisi 
Koji zakoni su Vam važni za spremanje pravosudnog ispita i na koje zakone da posebno obratite pažnju? 

 3. Konsalting 

 - podrška predavača u toku i po završetku obuke 
 Tokom predavanja predavači će odgovoriti na sva Vaša pitanja u vezi materije koju predaju. Po završetkupriprema imate mogućnost da se obratite predavačima u vezi dodatnih pitanja. 
 - saveti i iskustva kolega sa polaganja pravosudnog ispitaSubjektivna mišljenja ljudi koji su polagali pravosudni ispit jesu mač sa dve oštrice, ali ukoliko dobijete praveinformacije u vezi njihovih iskustva kod određenih komisija i ispitivača, to Vam može uštedeti mnogo vremenai doprineti da na brži i kvalitetniji način spremite pravosudni ispit. 

 - fakultativni razgovor sa članovima tima ličnog razvoja 
Naš tim ličnog razvoja Vam stoji na raspolaganju u vezi svih psihološko-motivacionih poteškoća koje možeteimati tokom spremanja pravosudnog ispita i neposredno pred polaganje. Često nas muče pitanja ''da li sam todobro naučio/la'', ''šta ako padnem'' ili konstatujemo da ''nećemo položiti''. Naš tim ličnog razvoja će Vampomoći da se motivišete za učenje, steknete samopouzdanje i na ispit izađete puni vere da ćete položiti. 

 4. Članstvo u Pravnom timu 
 Pravni tim KEC-a se bavi organizovanjem edukacija za pravnike. Do sada smo organizovali radionice ipredavanja za pravnike, a u budućnosti planiramo da organizujemo i obuku za medijatore.Članstvom u našem Pravnom timu pored priprema za polaganje pravosudnog ispita dobijate i besplatno učešćena radionicama i predavanjima koje organizuje naš Pravni tim tokom 2020. godine. Članstvo će Vam takođe služiti za umrežavanje i povezivanje sa kolegama. 

 Cena VIP članstva na godišnjem nivou iznosi 36.000 din. Postoji mogućnost plaćanja u više mesečnih rata. 

Broj mesta je ograničen. Prijavite se na vreme:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3WunRHZ20Z0sKxcLzHRQLF-0bzznHsxN_FSIWlKEOl1lKEA/viewform?fbclid=IwAR0PUn0M53pWKRftYyhSqTMxdqP-H7A3wIx6g_3cIkBaNvLANyIuvKFR5nc

Powered by WebExpress