Pripreme za pravosudni

Pripreme za pravosudni - novi cilus - 21.04.2021. 

Kec grupa vas poziva na četvrti ciklus priprema za polaganje Pravosudnog ispita koji počinje od 21.04.2021.Organizujemo ga u saradnji sa istaknutim sudijama, advokatima i profesorima Pravnih fakulteta. Na putu do polaganja Pravosudnog ispita pružamo vam podršku u vidu predavanja, radionica o pisanju presuda, konsultacija sa predavačima i konsaltinga sa kolegama koje su položile Pravosudni ispit. Nakon 150 časova na našim pripremama koje se održavaju tokom tri meseca, uz vaš rad i učenje bićete spremni za Pravosudni ispit. 

Šta dobijate na pripremama za polaganje Pravosudnog ispita?  

1. Znanje i veštine  

- stručna predavanja i vežbe  Predavanja će za svaki predmet trajati tri do šest dana sa po četiri školska časa, u zavisnosti od obima materije koja se predaje, a počiinju od 17:00h (više u agendi). Predavanja su interaktivnog karaktera. Imate mogućnost da postavite pitanja predavačima u vezi sa materijom koja se predaje tokom, ali i nakon predavanja. Oni su tu zbog vas.  
- pisanje pravnih akata Po završetku predavanja organizujemo radionice o pisanju krivične i parnične presude. Među pravnim aktima koji se polažu na pismenom delu pravosudnog ispita najčešće se nalaze presude te smo se odlučili da im posvetimo i najviše pažnje. Pošto se radionice organizuju online koncipirali smo ih tako da se u uvodnom delu održavaju predavanja o elementima i sadržaju presude, a nakon predavanja polaznici dobijaju zadatak da napišu parničnu i krivičnu presudu. Radionice o pisanju presuda drži sudija Višeg suda u Novom Sadu, Ivana Josifović. 

2. Ključne informacije  

- uslovi za prijavu polaganja ispita. Šta je sve potrebno da biste prijavili pravosudni ispit?  
- pronalaženje adekvatne literature Literatura za polaganje pravosudnog ispita se razlikuje u Novom Sadu i Beogradu, ali pored toga i određene komisije, odnosno određeni ispitivači zahtevaju drugačiju ili dodatnu literaturu za polaganje određenog ispita. Mi ćemo Vam pružiti podršku u vidu saveta u vezi sa literaturom koja Vam je potrebna za polaganje pravosudnog ispita kod određene komisije ili određenog ispitivača. Deo literatuje u elektronskom obliku, zakone i pelcere mi obezbeđujemo za naše polaznike.  
- kriterijumi ispitivača Na osnovu iskustva članova našeg pravnog tima i naših polaznika prenećemo Vam utiske u vezi kriterijuma ispitivača na polaganju pravosudnog ispita.  
- statistički podaci Kolika je prolaznost u određenoj komisiji ili kod određenog ispitivača i šta treba učiniti da biste vi bili deo ljudi u okviru statistike položenih pravosudnih ispita.  
- pozitivno-pravni propisi Koji zakoni su Vam važni za spremanje pravosudnog ispita i na koje zakone da posebno obratite pažnju?  

3. Konsalting  
- podrška predavača u toku i po završetku obuke Tokom predavanja predavači će odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi materije koju predaju. Po završetku priprema imate mogućnost da se obratite predavačima u vezi dodatnih pitanja.  
- saveti i iskustva kolega sa polaganja pravosudnog ispita. Subjektivna mišljenja ljudi koji su polagali pravosudni ispit jesu mač sa dve oštrice, ali ukoliko dobijete prave informacije u vezi njihovih iskustva kod određenih komisija i ispitivača, to Vam može uštedeti mnogo vremena i doprineti da na brži i kvalitetniji način spremite pravosudni ispit.  
- fakultativni razgovor sa članovima tima ličnog razvoja Naš tim ličnog razvoja Vam stoji na raspolaganju u vezi svih psihološko-motivacionih poteškoća koje možete imati tokom spremanja pravosudnog ispita i neposredno pred polaganje. Često nas muče pitanja ''da li sam to dobro naučio/la'', ''šta ako padnem'' ili konstatujemo da ''nećemo položiti''. Naš tim ličnog razvoja će vam pomoći da se motivišete za učenje, steknete samopouzdanje i na ispit izađete puni vere da ćete položiti.  

4. Članstvo u Loyalty klubu Kec grupe  
Kec grupa se bavi organizovanjem edukacija za pravnike i preduzetnike. Naši polaznici priprema za polaganje Pravosudnog ispita dobijaju i mogućnost članstva u Loyalty klubu Kec grupe. Na osnovu članstva ostvarićete mnoge pogodnosti – od popusta za naše edukacije do mogućnosti saradnje sa našom kompanijom.   

5. Predavači na pripremama:  
 Prof. dr Predrag Jovanović, profesor  
Prof. dr Mirko Kulić, profesor 
Ivana Josifović, sudija Višeg suda u Novom Sadu  
Prof. dr Slavko Đorđević, profesor 
Danijela Dukić, sudija Privrednog apelacionog suda 

Cena:  
48.000 din.  
36.000 din za prvih deset prijavljenih  

Postoji mogućnost plaćanja na pet jednakih rata.  
Više informacija na: 061/255-07-03 ili na mail: kecgrupa@gmail.com 
Broj mesta je ograničen.  
Prijavite se na vreme:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWMUqCrkUX-Tj2-ddpfmRMpmrNn8yFyiwPixK7HrXM7nXmw/viewform

Powered by WebExpress