Ivana Josifović

Radionice o pisanju parnične i krivične presude

Poslednji mesec u godini predviđen je za presude. Zbog velikog interesovanja u okviru kursa: pisanje pravnih akata Kec grupa organizuje Radionice o pisanju građanske i krivične presude. Ukoliko ste propustili da se prijavite na kurs: Pisanje pravnih akata, imate sada mogućnost da naučite da pišete presudu u parničnom i krivičnom postupku.  

Šta dobijate? 
Teorijsko znanje
Praktično znanje
Sertifikat 

Kada? 
14.12..2020. Pisanje krivične presude
15.12. 2020. Pisanjekrivične presude
21.12. 2020. Pisanje parnične presude
22.12. 2020. Pisanje parnične presude
Predavanja počinju od 17:00h.  

Gde? 
Online, putem platforme ''Zoom''.  

U okviru radionica organizujemo praktični deo u kojem ćete dobiti zadatak da napišete presudu. Najbolje presude će biti nagrađene.  

Cena: 
16.000 din. redovna cena
8.000 din. za prvih deset prijavljenih. 
Budite i vi među prvih deset prijavljenih. 
Prijave primamo do 13. 12. 2020.  
Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQyTWpNEMFSX9zFEjCnJV3zMigIfqI2pVW29y5fFmjKpe0Nw/viewform 

Biografija predavača: 
Ivana Josifovič, sudija Višeg suda u Novom Sadu  

Pravni fakultet u Novom Sadu je završila 2004 godine sa prosekom 8,73 zatim 2004. postaje volonter u Okružnom sudu u Novom Sadu, a od 01. 03. 2005 zasnovala je i radni odnos.Pravosudni ispit je položila 2006 godine. Od 2007. do 2010. u krivičnom odeljenju Okružnog suda u Novom Sadu vrši funkciju sudijskog saradnika. Na toj poziciji je ocenjena sa: ''naročito se ističe''.Zvanje višeg sudijskog saradnika stiče 22. 10. 2008. godine.  
Od 01.01.2010. stupa na funkciju sudijskog savetnika u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Njen rad na ovoj funkciji ocenjen je sa: naročito se ističe.  
 Od strane VSS 20.02.2015. predložena je za sudiju Osnovnog suda u Novom Sadu, a na tu funkciju stupa 24.06.2015. godine. Njen rad za svaku godinu je ocenjen sa: ''izuzetno naročito uspešno obavlja sudijsku funkciju''. 
Odlukom VSS 24. 06. 2018. izabrana je na stalnu sudijsku funkciju. Za četiri godine sudijskog staža u Osnovnom sudu u Novom Sadu rešila je ukupno 1309 predmeta, od toga ''P'' 1238 predmeta, ''PRR'' 15, ''PL'' 39 i ''POM'' 15. O kvalitetu rada svedoči činjenica da je za ceo period sudijskog staža ukinuto svega 3,21% donetih odluka.  
 Odlukom VSS od 08.10.2019. stupa na funkciju sudije Višeg suda u Novom Sadu u kojem sudi krivicu u prvom stepenu.  
Tokom svoje karijere učestvovala je na mnogim seminarima i predavanjima u svojstvu predavača. 
Od marta ove godine postaje i mentor na Pravosudnoj akademiji.  
Aktivna je u strukovnim udruženjima. Trenutno vrši funkciju predsednika Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Srbije. Ivanino iskustvo i znanje iz oblasti Krivičnog i Građanskog prava preporučilo nam je da je angažujemo da bude predavač na našim pripremama za Pravosudni i kursu: Pisanje pravnih akata    

Powered by WebExpress