2919270.jpg

Sudska medicina u Krivičnom pravu

Kec grupa vas poziva na Online seminar ''Sudska medicina u Krivičnom pravu'' na kojem će predavati Prof. dr Slobodan Savić, naš poznati veštak sudske medicine i profesor na Pravnom i Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radio je veštačenja u velikom broju slučajeva, kao i obdukcije u slučajevima ubistva Željka Ražnatoviuća Arkana, Zorana Đinđića, Ivana Stambolića i gardista na Topčideru. 

Zbog čega je sudska medicina toliko značajna? 
 ''Najznačajnija je za uspešno i efikasno sprovođenje sudskih postupaka. Šta je najinteresantnije za sud i tužilaštvo? Po mom mišljenju to je rešavanje nejasnih smrtnih slučajeva, naročito onda kada postoje okolnosti koje pobuđuju sumnju na neko krivično delo, naročito na ubistvo. U takvim slučajevima se od specijalista sudske medicine zahteva da utvrde poreklo smrti, odnosno da li je ona prirodna (uzrokovana nekim oboljenjem) ili nasilna (uzrokovana povredama), zatim uzrok smrti, kao i vreme njenog nastupanja. Ukoliko je smrt nasilna, od nas se dalje traži da procenimo da li je u pitanju ubistvo, samoubistvo ili zades. S tim u vezi moram da naglasim da je kod utrđivanja porekla nasilne smrti obdukcioni nalaz samo jedno od dokaznih sredstava, a potpuno sagledavanje slučaja moguće je samo na osnovu sveobuhvatne analize i svih ostalih dokaza prikupljenih uviđajem na licu mesta, drugim veštačenjima, izjavama svedoka...'' - Prof. dr Slobodan Savić 

 Ubistvo ili samoubistvo? 
 Kad osoba puca sebi u glavu i projektil prolazi kroz mozak, sa trenutnim nastupanjem smrti, po pravilu odmah dolazi do pojave mrtvačke mlitavosti u mišićima, što uzrokuje ispadanje pištolja iz ruke. Stoga se kod pravih samoubistava pištolj na uviđaju najčešće nađe negde pored tela usmrćene osobe. Kada neko želi da prikaže da se radi o samoubistvu, on može pištolj, kojim je prethodno izvršio ubistvo, da stavi u šaku žrtve u fazi kada još postoji mrtvačka mlitavost i da ga namesti tako kao da je osoba pucala (drška pištolja na dlanu, a kažiprst na obaraču). U sledećih nekoliko sati, zbog postepenog razvoja mrtvačke ukočenosti, pištolj će biti stegnut u šaci u opisanom položaju, što laici mogu pogrešno protumačiti kao siguran znak da je upravo ta osoba pucala, odnosno da se sigurno radi o samoubistvu'' - Prof. dr Slobodan Savić 

Kome je namenjen online seminar? 
 Seminar je namenjen diplomiranim pravnicima i medicinarima, studentima Pravnog i Medicinskog fakulteta, kriminolozima, sudskim veštacima, advokatima, sudijama, kao i svima koji žele da uče od našeg najvećem stručnjaka u toj oblasti. 

 Vreme održavanja: 
Seminar će trajati dva dana, sa ukupno 8 školskih časova u terminima:Petak, 05.06.2020 od 17:00 do 21:00hSubota, 06.06.2020. od 12:00 do 16:00h 
Seminar će se održati online preko programa ''ZOOM'' 

Program: 
 Na predavanju će biti prikazani slučajevi sudskomedicinskih obdukcija i veštačenja iz različitih forenzičkih oblasti, sa posebnim naglaskom na značaj sudske medicine u prikupljanju dokaza u istražnom i krivično-pravnom postupku. 

Biografiju predavača, Prof. dr Slobodana Savića možete pročitati na sajtu Pravnog fakulteta u Beogradu: http://info.ius.bg.ac.rs/biografije.aspx?profesorid=139 

Cena? 
3000 din. za studente i nezaposlene. 
4000 din. za sva ostala lica. 

Sertifikati: 
Svi učesnici dobijaju sertifikat koji šaljemo na kućnu adresu. 

Broj mesta je ograničen. 
Prijavite se na vreme: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7U_1ZrmNr6tLQorUPWaIeprG7UKrSGNCkEnS_u3yFIXrlQ/viewform 
Nakon popunjene prijave poslaćemo vam fakturu za plaćanje učešća na online seminaru i link za učešće. 

 Prijave primamo do 03.06.2020. ili dok ima slobodnih mesta.

Powered by WebExpress