reke_srbija_klimatske_promene_371644770.jpg

Zagađenje životne sredine - zaštita i građanskopravna odgovornost

Kec grupa vas poziva na besplatno predavanje o zaštiti životne sredine koje će se održati online, putem platforme ''ZOOM'', 27.11.2020. sa početkom od 17:00h. 

 Svako od nas ima obavezu da se brine o zaštiti životne sredine u svakoj situaciji, na svakom mestu. Od toga koliko se brinemo o životnoj sredini zavisi i budućnost naše države i planete Zemlje. Kroz ovo predavanje ćemo obrađivati posledice zagađenja životne sredine i zaštitu životne sredine u građanskopravnom smislu. 

 Teme koje će se obrađivati: 
 dr Tamara Gajinov 
- Građansko pravo i zaštita životne sredine ( uloga, primena, domašaj i značaj normi građanskog prava u ovoj oblasti) 
- Odgovornost za imisije (član 5 ZOSPO) i zahtev da se ukloni opasnost od štete (član 156 ZOO) 
- Pregled domaće i strane sudske prakse vezane za ovu oblasti. 

 
dr Fojkar Oliver: 
 - Zaštita prirode u AP Vojvodini 
- Stanje životne sredine u AP Vojvodini- Inserti iz dokumentarnih filmova 
- Bele rode moje ravnice, Reka života, Konji Krčedinske Ade i Zaštićena prirodna dobra Novog Sada 

 Predavači: 
 dr Fojkar Oliver: 
 dr Tamara Gajinov 

 Predavanje je besplatno. 
 Na predavanje se prijavljujete popunjavanjem prijavnog formulara: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_HBnMxpOPopt6guYaIHK4hGvD6wIYFLJzU-MirCvyq9zRSA/viewform

Powered by WebExpress